Ostatni tydzień na dokonanie spisu w NSP2021

Baner informacyjny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że to już ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021!

Jeśli się nie spisałeś zrób to: przez Internet- www.spis.gov.pl; telefonicznie na infolinii – 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8.00 do 20.00); lub w Urzędzie Miejskim w Sokółce do 30 września 2021 r.

W niedzielę 26 września 2021 r. pracownicy urzędu pomogą osobom, które chcą dokonać obowiązku spisowego w godzinach od 9.00 do 13.00 – punkt spisowy w Urzędzie Miejskim (parter). Zapraszamy.

(EM)

Na festynie z Kołem Gospodyń „Puciłki”

Konkursy dla dzieci i dorosłych, stoiska informacyjne, zabawy z animatorem, malowanie twarzy, suto zastawiony stół i możliwość przyjęcia jednodawkowej szczepionki przeciwko koronawirusowi – to wszystko czekało na uczestników festynu, jaki zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Puciłki” z Puciłek. Impreza odbyła się w piątek 24 września 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych.

Na festynie z Kołem Gospodyń „Puciłki”

– Nasze Koło Gospodyń Wiejskich postanowiło przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji „#Szczepimy się” – poinformował Sołtys Sołectwa Puciłki Marian Borys.

W ciągu pierwszej godziny festynu, na przyjęcie szczepionki zdecydowało się osiem osób. – To bardzo dobry wynik – przyznali organizatorzy.

Każdy uczestnik imprezy mógł spróbować regionalnych dań, jakie przygotowali członkowie KGW „Puciłki”. Na młodszych uczestników festynu czekały atrakcje w postaci zabawy z animatorem i malowanie twarzy.
Sokólski KRUS zaprosił do udziału w konkursach z nagrodami, na których trzeba było wykazać się wiedzą na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
Sporym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lista Rodziców/opiekunów prawnych przyjętych do projektu

Referat Oświaty

Zaproszenie na Festyn w Sokolanach

Plakat

Koło Gospodyń Wiejskich Gliniszcze Małe zaprasza na Festyn z Mobilnym Punktem Szczepień, który odbędzie się w niedzielę, 26 września 2021 r. w godz. 7.30 – 13.00, na placu przykościelnym w Sokolanach.

W programie:
– zawody sportowe,
– strefa gastronomii,
– oprawa muzyczna – zespół GOLDEN,
– uświadamianie młodzieży w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii,
– umożliwienie dowozu osób chętnych do punktu szczepień w Sokolanach.

Współorganizatorzy: Burmistrz Sokółki, KGW Gliniszcze Małe, Podlaskie.

Organizatorzy

Informacja dla Grantobiorców biorących udział w projekcie pn. “Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Program Regionalny EFRR

Szanowni Państwo!

Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zmiany, które zostały udostępnione  w dniu 14.09.2021r. dotyczące zmian zapisów w załączniku nr 2 do Regulaminu  tj. Minimalne parametry techniczne.:

W punkcie A. Instalacje fotowoltaiczne (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp:

– dodano zapis Dopuszcza się przekroczenie mocy paneli o maksymalnie 5%

W punkcie B. Instalacje solarne (kolektory słoneczne):

– został wykreślony pkt. 7 konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych

– w pkt. 19 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

a) kolektory solarne- minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego(bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,

b) podgrzewacz wody – 5 lat.

Są nieaktualne. Akceptacja w/w zmian doprowadziłaby do unieważnienia naboru ogłoszonego w dniach od 26.04.2021- 07.06.2021r. co skutkowałoby ogłoszeniem kolejnego naboru. Chcemy tego uniknąć, dlatego obowiązującym dokumentem (załącznik nr 2) jest dokument umieszczony poniżej. Osoby, które zakończyły już postępowanie prosimy o ponowne przeprowadzenie zapytania ofertowego mając na celu zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Jednocześnie prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami konkursu zapotrzebowanie na energię elektryczną nie może przekroczyć 120%. Proszę mieć na uwadze, że w okresie rozliczeniowym, w przypadku gdy wyprodukujecie Państwo określoną ilość energii natomiast PGE zwróci dla Państwa tylko połowę wyprodukowanej energii następuje zwrot grantu. Przekroczenie 120% nawet o 1 punkt procentowy skutkuje również zwrotem grantu. Dlatego prosimy o rozważne i racjonalne określanie planowanej instalacji.

Rozumiemy, że sytuacja nie jest komfortowa ani dla Państwa ani dla nas. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

DO POBRANIA:

Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych

Justyna Fiłonowicz
Podinspektor
Urząd Miejski w Sokółce

Chodnik do remontu

Do końca listopada 2021 roku będzie gotowy nowy chodnik przy drodze gminnej na ul. Sikorskiego i Mościckiego w Sokółce.

Remont chodnika ma kosztować 81.053 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Roboty Budowlano – Drogowe Mariusz Donejko z siedzibą w Kuźnicy.

Umowę w sprawie realizacji zadania podpisał z wykonawcą inwestycji Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik w poniedziałek 20 września 2021 roku.

Długość nowego chodnika z płyt betonowych (35x35x5 cm) to 205 metrów. Szerokość chodnika wyniesie od 1,75 do 2,10 metra.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Badanie ankietowe dla mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Adres ankiety: https://sokolkamieszkancy.webankieta.pl/

OPS

Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwraca się do dorosłych mieszkańców gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Adres ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/662020/gmina-sokolka-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-przemoc.html

OPS

Zwołanie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/147541

Nowa wystawa w sokólskim muzeum – relacja z otwarcia

Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury wraz ze Stowarzyszeniem “Tryby historii” zapraszają na zwiedzanie wystawy poświęconej wywodzącemu się z Tykocina pierwszemu historycznemu rektorowi Politechniki Warszawskiej.

Dnia 22 września 2021 r., w czasie uroczystego otwarcia wystawy dr Bogusław Kosel, muzealnik, historyk, animator i współautor wystawy oprowadził po niej zebranych wyjaśniając w przystępny sposób dramatyczność losów jej bohatera, który karierę
naukową, inżynierską zdobywał pomimo wielu przeszkód. Przypomniał także o cechach wspólnych jakie łączą postać sokółczanina Piotra Lebiedzińskiego oraz Zygmunta Straszewicza – są to postaci mało znane, które w swoich trudnych czasach zrobiły niezwykłą karierę i przyczyniły się do naszego “bogactwa narodu”.

Stowarzyszenie obrało sobie za cel przywracanie pamięci o dokonaniach tego typu jednostek. Dlaczego wspominamy Piotra Lebiedzińskiego? Otóż przed Kinem “Sokół” dostępna jest także w plenerze wystawa o tym pionierze fotografii “Zapanować nad światłem. Sokółczanin Piotr Lebiedziński”, którą “Tryby Historii” także przygotowały.

Obie ekspozycje potrwają do połowy listopada 2021 r. Zapraszamy, przypominając jednocześnie, że wstęp na wystawy czasowe jest w muzeum za darmo.

Edyta Wiśniewska

W niedzielę zapraszamy nad zalew

OSiR logo

W niedzielę, 26 września 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza nad Zalew Sokólski na PIKNIK RODZINNY!

Już od godziny 12:00 na dzieci czekać będzie wielki park dmuchanych atrakcji oraz popcorn. Ponadto zapraszamy na wspólne ognisko z kiełbaskami. Wszystko bezpłatnie.

Przypominamy również o najważniejszym sportowym punkcie programu – Ekstremalnej Przeprawie 2021 oraz Mini Przeprawie dla dzieci.

Szczegóły na stronach:

https://osir.sokolka.pl/…/ekstremalna-przeprawa-2021…/

https://osir.sokolka.pl/…/szykuje-sie-kolejna-sokolska…/

Paulina Sawicka, OSiR

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 45 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance poprzez stworzenie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych naukowo-technicznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i właściwych postaw na rynku pracy między innymi uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej poprzez utworzenie pracowni przyrodniczej, organizacji dodatkowych zajęć matematyczno – przyrodniczych, wyjazdów edukacyjnych oraz wyposażaniu 7 nauczycielek w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– interdyscyplinarne zajęcia w pracowni przyrodniczej (geografia, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
– zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– wyjazd edukacyjny do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spektakl

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W związku z realizacją projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna” zapraszamy na spektakl, który jest pokłosiem zajęć prowadzonych pod okiem profesjonalnego reżysera teatralnego Dariusza Szada-Borzyszkowskiego

W spektaklu wezmą udział Sokółczanie amatorzy – ludzie z sąsiedztwa.

Przedstawienie będzie miało miejsce w Kinie Sokół w Sokółce, w niedzielę 26.09.2021 godz. 15. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

AS

Na festynie w Sokolanach

W niedzielę 19 września 2021 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolanch zaprosiło na festyn połączony z akcją „#Szczepimy się”. Tego dnia na przyjęcie jednorazowej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi zdecydowało się 31 osób.

-Nasze Koło Gospodyń Wiejskich działa od 2019 roku. W swoich szeregach mamy 39 osób – poinformowała Ewa Repucha – Sołtys Sołectwa Sokolany, a jednocześnie Przewodnicząca miejscowego KGW.

Zdjęcie grupowe

Podczas festynu można było skosztować swojskich wędlin, serów, chlebów, kiszki, babki, kartaczy, zapiekanki, szaszłyków oraz pysznych ciast i deserków. O oprawę muzyczną zadbał wspaniały zespół Golden. Była fotobudka, zawody sportowe, malowanie twarzy, konkursy plastyczne dla dzieci, ognisko. Na osoby, które tego dnia przyjęły szczepionkę, czekały upominki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szereg eksperymentów z dziedziny optyki, fizyki i fotografii

“Światło” – słowo to wymienione było przez wszystkie przypadki w ramach prowadzonego przez Sokólski Ośrodek Kultury projektu “Zapanować nad światłem. Piotr Lebiedziński 1860-1934”.

Warsztaty

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. m. Kopernika w Sokółce, biorąca udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie Tryby Historii warsztatach, przeprowadziła szereg eksperymentów z dziedziny optyki, fizyki i fotografii. Wszystko po to aby dowiedzieć się jak światło wykorzystywane zostało przez wieki w fotografii oraz jaki wpływ w jej rozwój miał sokółczanin Piotr Lebiedziński. Jedną z atrakcji spotkania była wspólna budowa camery obscury oraz wywoływanie zrobionych zdjęć.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content