Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Gmina Sokółka przygotowuje się do złożenia wniosku dotyczącego rozwoju usług elektronicznych. W związku z tym niezbędne jest zbadanie zapotrzebowania na e-usługi w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie e-usług.

Ankieta jest anonimowa i będzie udostępniona na stronie do 4 grudnia 2022 r.

Link do ankiety:

https://sokolka-lupe.bit-sa.pl/survey/index/index/id.5

(JF)

Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na grudniową prezentację ręcznie dzierganych dywaników, które wyszły spod dłoni Marii Lilii Szyszko.

Rękodzielniczka jest szczęśliwą mamą, babcią i emerytką. Dzierganie na drutach zainteresowało panią Szyszko już w szkole podstawowej. Jej mama dziergała, babcia również miała zręczne ręce. Swoim zamiłowaniem do nitek zaraziła swoją córkę.

Zaproszenie na wystawę prac Marii Lilii Szyszko

-Robienie na drutach i szydełku pomaga mi zrelaksować się w natłoku myśli, wpływa terapeutycznie i pozwala skupić się na przyjemności tworzenia. Dywaniki, które tworzę są ekologiczne, ponieważ pochodzą z recyklingowej włóczki. Zachęcam wszystkich do szukania swoich pasji, do dziergania i innych form rękodzieła, by na chwilę odpocząć od codzienności i zrobić coś dla siebie – mówi Maria Lilia Szyszko.

Wystawa będzie otwarta do końca grudnia. Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Bułkowska

Młodzież na warsztatach w Bibliotece Publicznej

Język polski jest wewnętrznie zróżnicowany, co oznacza, że możemy wyodrębnić jego różne odmiany. Podstawową odmianą jest język ogólny, zwany też ogólnopolskim lub ogólną odmianą polszczyzny i ma charakter uniwersalny. Poszczególne odmiany wyróżnia się natomiast ze względu na rozmaite kryteria.

Warsztaty przeprowadziła Katarzyna Osior-Szot

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła młodzież na warsztaty pod hasłem „Ile mamy języków polskich? O odmianach polszczyzny”, które przeprowadziła Katarzyna Osior-Szot z Fundacji Języka Polskiego.

Zawodowo pani Katarzyna pokazuje jak mówić do ludzi jasno, skutecznie, prosto, ale nie prostacko, uczy komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim i w Fundacji Języka Polskiego. Również zawodowo, ale nieco po godzinach zajmuje się rozwojem wolontariatu w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano obowiązujący wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub bojler elektryczny. Podobnie jak w przypadku pozostałych dodatków ciepłowniczych obsługa wypłat jest realizowana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, w pokoju nr 5, w godzinach 8.00-15.00.

(AM) OPS

Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości o numerze geodezyjnym 471, położonej w obrębie Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Zaproszenie na Mikołajkowe show dla dzieci

Baner informacyjny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Sokólski Ośrodek Kultury zapraszają na Mikołajkowe show dla dzieci, które poprowadzi Ewa Suarez półfinalistka programu „Mam talent!”

W programie koncert piosenek takich jak: „Magia Świat”, „Marzenia”, „Lizaki”. Specjalnie dla dzieci mikołajowe układy taneczne i wielka parada. Nie zabraknie także uroczystego rozświetlenia świątecznego drzewka w parku miejskim.

Jak co roku zachęcamy najmłodszych, aby własnoręcznie wykonali bombkę, którą zostawią na choince na placu przed kinem. W zamian za to każdy dziecko, które przyniesie taki podarunek – otrzyma słodki upominek! Przed świętami wszystkie bombki zawisną na choince, która stanie w holu Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza

Baner

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki pt. Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana(1945-1972) autorstwa Małgorzaty Dajnowicz oraz Adama Miodowskiego.

Data: 7 grudnia 2022 r., godzina: 12:00, miejsce: Kamienica Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1; Sokółka; sala konferencyjno-wystawiennicza. Wstęp wolny.

Gościem spotkania będzie Pani Profesor Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Przedmiotem spotkania będzie prezentacja monografii zawodowej Władysława Paszkowskiego -pierwszego wojewódzkiego konserwatora zabytków po II wojnie światowej.

Władysław Paszkowski przyczynił się do odbudowy sakralnych i świeckich pomników naszej przeszłości. Jak mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaski wojewódzki konserwator zabytków – Zinwentaryzował straty wojenne w zabytkach województwa, ówczesnego województwa białostockiego, a także pracował nad rekonstrukcją kluczowych, strategicznych obiektów. Konserwatorem zabytków Władysław Paszkowski był czterdzieści lat. Zostawił po sobie cztery tysiące zdjęć – cennych świadectw powojennego Podlasia.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezeska Instytutu Studiów Kobiecych.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie na ŻUBROFFKA Special: Nowe kino bułgarskie

8 grudnia 2022 r. o godz. 18:00, DKF FANTOM zaprasza na ŻUBROFFKA Special: Nowe kino bułgarskie. Wstęp wolny.

Jeżeli założylibyśmy, że kino jest – w większym lub mniejszym stopniu – odzwierciedleniem rzeczywistości danego państwa, politycznych czy społecznych nastrojów, to można powiedzieć, że kino bułgarskie jest właśnie takim zwierciadłem. W bułgarskim kinie trwa zmiana pokoleniowa, a w ostatnich latach dodatkowo można „poczuć zapach” czegoś nowego, innego, trochę niespodziewanego. Głównym celem twórców nie jest już sława ani sukces finansowy. Filmowcy chcą teraz opowiadać o ważnych sprawach, poruszać śmiałe tematy. I nie skupiać się już tylko na lokalności, tak jak kiedyś, gdy bułgarskie kino kojarzyło się głównie z kozami, owcami i wielkimi wąsatymi facetami, biegającymi po górach i przekrzykującymi się z echem. Młodzi twórcy chcą zadawać konkretne pytania dotyczące konkretnych spraw, próbują rozwiązywać realne problemy. Interesują ich takie tematy: jak wojna, pokój, problemy osób LGBT, stres po covidzie czy niesprawiedliwość kapitalizmu. Taka sama zmiana jest widoczna w całym bułgarskim społeczeństwie. Trwa walka o wolność.

Program:

 • War, Dimitar Dimitrov, 2022, 6’28”
 • Mona Lisa, Veselka Kuncheva, 2022, 9’39”
 • Shell in Love, Svilen Dimitrov, 2021, 16’05”
 • Eggshells, Slava Doycheva, 2020, 15’27”
 • Hunger, Petar Krumov, 2021, 29’48”
 • Peace, Dimitar Dimitrov, 2020, 6′

Kurator i gość pokazu: Toma Waszarow

Marzanna Plichta, Kino „Sokół”

Zaproszenie na spotkanie z Agnieszką Kucharczyk

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Biblioteka Publiczna w Sokółce zapraszają na spotkanie z dietetyk Agnieszką Kucharczyk pod tyt.: „Dieta dla mózgu-co i jak jeść aby poprawić koncentrację i skupienie”, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 (środa).

Plakat

Poruszony zostanie temat ważny dla osoby w każdym wieku – temat naszego zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy sprawdzą czym jest dieta dla naszego mózgu i jak o niego zadbać zwłaszcza w czasach post-pandemii.

Wstęp na spotkanie jest darmowy! Obowiązują zapisy pod nr tel. 85-7112369.

Agnieszka Kucharczyk – dietetyk, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizuje się w prowadzeniu dietetycznym osób chorych, jak i pragnących zrzucić zbędne kilogramy. Posiada tytuł dietetyka sportowego, ale współpracuje też z pacjentami z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, chorobami autoimmunologicznymi i tarczycy. Prowadzi warsztaty i szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu żywienia człowieka.

Spotkanie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

(EK) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2023 r.

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2023 – SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2023 – WSIE

Dane kontaktowe:

 • MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 6768302 lub e:mail: dyspozytor@mpo.bialystok.pl
 • MPO Białystok oddział w Sokółce, tel. /85/ 7115619 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
 • MPO Sokółka, Sokółka ul. Targowa 12, tel. /85/ 7112614 (dotyczy odbioru z terenu miasta)
 • Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 7110909.

Harmonogramy udostępniło: MPO Białystok

Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 21 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 6, 14 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 5, 19 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 21 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Sukces sokólskiego kulturysty

World Championships w kulturystyce

Nagrodzony przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską, kulturysta Łukasz Sobolewski z Sokółki, zajął szóste miejsce w zawodach PCA World Championships w kulturystyce, które odbyły się 20 listopada 2022 roku w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Łukasz Sobolewski startował w kategorii medium class. Jest to kategoria bez limitu wagi, więc sokółczanin startował również z osobami, które są dużo cięższe.

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszej owocnej kariery na scenie sportów sylwetkowych.

Fot. archiwum prywatne Ł.S.

Uczniowie SSM w Sokółce wzięli udział w konkursie

19 listopada 2022 r. pięcioro uczniów z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce wzięło udział w XI Regionalnym Konkursie Instrumentalnym „Muzyk Pierwsza Klasa”.

Konkurs muzyczny w Biskupcu

Konkurs odbył się w Biskupcu w województwie warmińsko-mazurskim, w filii Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Uczestników oceniało Jury złożone z uznanych muzyków i pedagogów, którego przewodniczącą była Pani Anja Maja z Finlandii. Ideą konkursu jest spotkanie uczniów, którzy prezentują na scenie swoje umiejętności gry na instrumencie po pierwszym roku nauki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na rodzinne warsztaty

Baner

Sokólski Ośrodek Kultury tradycyjnie zaprasza na bezpłatne warsztaty rodzinne w tematyce świątecznej dnia 3 grudnia (sobota) 2022 r. w godzinach 11-13 do sali „Lira” na ul. Grodzieńskiej 1.

W programie – wspólne wykonywanie prostych ozdób choinowych, będą: ptaszki, aniołki, zwierzątka z kolorowego papieru, tradycyjne, ręcznie robione łańcuchy choinkowe.

Szczególnie zapraszamy najmłodsze dzieci wraz z opiekunami – mamami, tatusiami, babciami… do wycinania, klejenia, ozdabiania. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały. Wstęp wolny!

Edyta Wiśniewska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Przystanek historia w Sokółce – Drogi do wolności

Baner

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku dr Marek Jedynak oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zapraszają na wykład Waldemara Tyszuka (Biuro Badań Historycznych IPN w Białymstoku) pt. Drogi ku wolności. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2022 r. /środa/ o godzinie16:30 w Kamienicy Tyzenhauza /sala konferencyjna przy punkcie IT/, Sokółka, ul. Piłsudskiego 1. Wstęp wolny!

Edyta Wiśniewska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Udane Mistrzostwa pływaków z OMEGI

Udane Mistrzostwa pływaków z OMEGI

W piątek i sobotę, 25 – 26 listopada 2022 r. w Aquaparku w Suwałkach odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. W zawodach wzięło udział 229 zawodników reprezentujących 12 klubów.

Zawody odbywały się w pięciu kategoriach wiekowych: 2007 i starsi, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i młodsi. Każdy z zawodników miał prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych.

W zmaganiach zawodnicy UKS OMEGA w Sokółce przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza i Rafała Czarneckiego zdobyli 26 medali (11 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych).

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

W dniach 22 i 25.11.2020 r. odbyły się spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi.

Pierwszego dnia w spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, jej zastępcy: Adam Kowalczuk, Adam Juchnik, pełnomocnik Antoni Stefanowicz, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz oraz szefowie placówek miejskich, których działania odpowiadają potrzebom seniorów: Marta Półtorzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, Barbara Maj z Sokólskiego Ośrodka Kultury, Piotr Rygasiewicz z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz inne osoby kompetentne w udzielaniu seniorom odpowiedzi na ich pytania. Miejska Rada Seniorów z przewodniczącym Czesławem Sańko przybyła w pełnym składzie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content